Complaint

Схема

id:

uid, генерується автоматично

author:

Organization, обов’язково

Організація, яка подає скаргу (contactPoint - людина, identification - організація, яку ця людина представляє).

title:

рядок, обов’язковий

Заголовок скарги.

description:

Опис запитання.

date:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата подання.

status:

рядок

Можливі значення:

  • pending - не вирішено, ще обробляється

  • invalid - недійсно

  • declined - відхилено

  • resolved - вирішено

resolution:

рядок

documents:

Список об’єктів Document