Завантаження документів

Всі точки входу API завантаження документів використовують той самий набір правил.

Content-Type: multipart/form-data

Це стандартний підхід до HTML форми завантаження файлів, що визначається RFC 1867. Вимоги:

  • Елемент форми повинен мати назву file.

  • Завантажити можна лише один документ.

Приклад cURL:

curl --form file=@page.pdf http://api-sandbox.openprocurement.org/api/0/tenders/f6882fa63d5141bcabec54a4766eec61/documents

Приклад HTTPie:

http -f POST http://api-sandbox.openprocurement.org/api/0/tenders/f6882fa63d5141bcabec54a4766eec61/documents file@page.pdf

Сам запит повинен виглядати так:

POST /api/0.2/tenders/f6882fa63d5141bcabec54a4766eec61/documents HTTP/1.1
Content-Type: multipart/form-data; boundary=28e02f7d4a3c4da19c4e2589329ad36f
Host: api-sandbox.openprocurement.org

--28e02f7d4a3c4da19c4e2589329ad36f
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="page.pdf"

..Contents of PDF goes here...
--28e02f7d4a3c4da19c4e2589329ad36f--