Bid

Схема

tenderers:

Список об’єктів Organization

date:

рядок, Date

id:

uid, генерується автоматично

status:

рядок

Можливі значення:

  • registration - реєстрація

  • validBid - дійсна пропозиція

  • invalidBid - недійсна пропозиція

value:

Value, обов’язково

Правила валідації:

  • Значення amount повинно бути меншим за Tender.value.amout

  • Значення currency повинно бути або відсутнім, або співпадати з Tender.value.currency

  • Значення valueAddedTaxIncluded повинно бути або відсутнім, або співпадати з Tender.value.valueAddedTaxIncluded

documents:

Список об’єктів Document