Схема роботи оскаржень

Більш детальну інформацію шукайте на сторінці Оскарження.

Схема роботи

digraph G {
  claim -> answered;
  edge[style=dashed];
  draft -> claim;
  answered -> resolved;
  {draft,claim,answered} -> cancelled;
  edge[label="3d" style=dotted];
  answered -> {resolved, invalid, declined};
  edge[label="complete" style=dotted];
  claim -> ignored;
  edge[label="auto" style=dotted];
  pending -> ignored;
  pending -> {resolved, invalid, declined};
}

Ролі

Complainant:

пунктирна лінія

Procuring entity:
 

звичайна лінія

Chronograph:

лінія з крапками

Статуси

draft:

Початковий статус

На цьому етапі скаржник може подати вимогу, завантажити документи, відкликати вимогу та подати її знову.

claim:

Замовник може завантажити документи та відповісти на вимогу.

Скаржник може відкликати вимогу.

answered:

Скаржник може відкликати вимогу, завантажити документи, згодитись або не згодитись з вирішенням.

pending:

Орган оскарження може завантажувати документи та розглядати скарги.

Скаржник може відкликати вимогу.

invalid:

Кінцевий статус

Вимогу визнано недійсною.

declined:

Кінцевий статус

Вимогу визнано відхиленою.

resolved:

Кінцевий статус

Вимогу визнано вирішеною.

cancelled:

Кінцевий статус

Вимогу відкликано скаржником.

ignored:

Кінцевий статус

Замовник залишив вимогу без відповіді.