Операції для організації-замовника закупівлі

Реєстрація Закупівлі

Реєстрація Закупівлі складається зі створення початкового запису та завантаження документації.

Cтворення початкового запису Закупівлі

При реєстрації закупівлі у базі даних потрібно надати всі основні деталі закупівлі (окрім двійкових документів) в тілі запиту.

POST /tenders HTTP/1.1

Отримана відповідь міститиме URL створеної закупівлі у заголовку відповіді Location та у data.id тіла.

HTTP/1.1 201 Created
Location: /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1

Завантаження документації

Вся документація закупівлі повинна бути завантажена такими запитами, по одному запиту на документ. Всі типи запитів, які підтримуються, ви можете побачити в секції Завантаження документів.

POST /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1/documents HTTP/1.1

Отримана відповідь міститиме URL створеної закупівлі у заголовку відповіді Location та у data.id тіла.

HTTP/1.1 201 Created
Location: /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1/documents/6a7d13bd8ec449e08882aeb92180d938

Приклад запиту:

POST /api/2.3/tenders/f3641d0ba0f042e8b49de06d5c7921af/documents?acc_token=2ef61fa89e8a451ba4149d2f8e31173b HTTP/1.0
Authorization: Basic YnJva2VyOg==
Content-Length: 334
Content-Type: application/json
Host: api-sandbox.openprocurement.org

{
 "data": {
  "url": "http://public.docs-sandbox.openprocurement.org/get/33bd696eba8a4877af96fc267df48c21?KeyID=459f8ecf&Signature=3SoLjvN%2Bubc3yUq7E%2F8z%2FT4nhwBCO%2BYejSIqF2ORk3btE1ug052zZDNQQpi4yyd1rj%2FPX09LiTVm%2BoTVYouoCg%3D%3D",
  "title": "Notice.pdf",
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "format": "application/pdf"
 }
}


201 Created
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Location: http://api-sandbox.openprocurement.org/api/2.3/tenders/f3641d0ba0f042e8b49de06d5c7921af/documents/8c4f7355fed4463b98eb429237a2e6a5

{
 "data": {
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "author": "tender_owner",
  "title": "Notice.pdf",
  "url": "http://public.docs-sandbox.openprocurement.org/get/33bd696eba8a4877af96fc267df48c21?KeyID=459f8ecf&Signature=ddH8OS09K%252BBpHxgERTqBTtRkfEU1q6Lj65I1JeIn%2FlcdEC6e2eOs936ScnDmRUAtryWyyLR75Zt6aaB1%2FLtWBw%253D%253D",
  "format": "application/pdf",
  "documentOf": "tender",
  "datePublished": "2017-07-25T17:36:56.044656+03:00",
  "id": "8c4f7355fed4463b98eb429237a2e6a5",
  "dateModified": "2017-07-25T17:36:56.044677+03:00"
 }
}

Зміна Закупівлі

Замовник закупівлі може змінити і початковий запис, і відповідну документацію.

Зміна початкового запису Закупівлі

Замовник може змінити властивості Закупівлі за таким запитом. Інформація для зміни повинна міститися у вмісті повідомлення.

PATCH /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1 HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK

Зміна існуючих документів

Замовник може завантажити нові версії документів закупівлі. Всі типи запитів, які підтримуються, ви можете побачити в секції Завантаження документів.

PUT /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1/documents/6a7d13bd8ec449e08882aeb92180d938 HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK

Приклад запиту:

PUT /api/2.3/tenders/f3641d0ba0f042e8b49de06d5c7921af/documents/14f948894bcc4ddc9da4d2129b028116?acc_token=2ef61fa89e8a451ba4149d2f8e31173b HTTP/1.0
Authorization: Basic YnJva2VyOg==
Content-Length: 337
Content-Type: application/json
Host: api-sandbox.openprocurement.org

{
 "data": {
  "url": "http://public.docs-sandbox.openprocurement.org/get/1e600751d31c434987977980878dbd8b?KeyID=459f8ecf&Signature=EC1QzFOXAe%2BawGOy%2FJR3YMrURSrxoUXQMtC%2BIIrTcHlCcL26Uj1%2BSbggyBg1H87VOEn9EBtEgBde0s8zxohcDQ%3D%3D",
  "title": "AwardCriteria-2.pdf",
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "format": "application/pdf"
 }
}


200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
 "data": {
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "author": "tender_owner",
  "title": "AwardCriteria-2.pdf",
  "url": "http://public.docs-sandbox.openprocurement.org/get/1e600751d31c434987977980878dbd8b?KeyID=459f8ecf&Signature=76AeflAK4BuZ734jGky7PBC9Tk3HAmi6UmSE1ElFiy2jLkYGA1%2FMdT7NIF7Hto%2F5PmrqAktZ%2FYovZYW6QptFBg%253D%253D",
  "format": "application/pdf",
  "documentOf": "tender",
  "datePublished": "2017-07-25T17:36:56.140078+03:00",
  "id": "14f948894bcc4ddc9da4d2129b028116",
  "dateModified": "2017-07-25T17:36:56.181719+03:00"
 }
}

Завантаження додаткових документів

Так само як Завантаження документації.