Опції

Крім надання полів та їхніх значень у запиті ви можете ще вказати опції для контролю над тим, як буде оброблятись запит і як буде генеруватись відповідь. Для GET запитів, опції вказуються як URL параметри з префіксом opt_. Для POST чи PUT запитів опції вказуються в тілі, всередині об’єктів опцій вищого рівня (схожих на обє’кт даних). Опція вказана в тілі перевизначає opt_ опцію з URL параметра.

Ці опції можна комбінувати в одному запиті, хоча деякі з них можуть викликати конфлікт у відповіді.

pretty:

?opt_pretty

options: { pretty: true }

Надає відповідь у форматі “pretty”. У випадку з JSON це означає правильне розбиття рядків і відступи для зручності читання. Це займе додатковий час і збільшить розмір відповіді, тому краще буде використовувати цю опцію тільки під час налагоджування (debugging).

jsonp:

?opt_jsonp=myCallback

Повертає відповідь у форматі JSON-P замість простого JSON, щоб дозволити запитам приходити з браузерів і працювати навколо “однакової політики походження (same origin policy).” Функція названа так само як значення параметра opt_jsonp буде викликана з одним аргументом - JavaScript об’єктом, що представляє відповідь.

fields:

?opt_fields=comma,separated,field,list

Список додаткових полів, що міститимуться у відповіді.