Рекомендації для роботи

Контроль частоти запитів

На “агресивні” IP адреси може бути накладено обмеження на швидкість, з якою сервери ЦБД опрацьовують запити. У відповідь на запити, які прийшли швидше ніж дозволено, ЦБД відповідає з кодом статусу 429.

Очікується, що на такий код відповіді ПЗ майданчика буде реагувати таким чином: буде повторювати запити, які повернулися з таким кодом помилки, збільшуючи затримку між окремими запитами, що посилаються на ЦБД, доти доки запити не почнуть вдаватися (2xx/3xx відповіді).

Така поведінка серверів ЦБД необхідна, щоб рівномірніше розподіляти ресурси серверів між майданчиками.