Закупівлі за принципом найбільш економічно вигідної пропозиції

Крім звичайних закупівель, що базуються на ціні, є можливість оголосити закупівлю, що бере до уваги і інші фактори. Такі закупівлі визначають показники, в яких зацікавлений замовник, та наскільки різні критерії впливають на вибір переможця. Критерії можуть описувати властивості учасників, лота чи товарів/послуг, що закуповуються. Кожен критерій має числове значення, що визначає його важливість в порівнянні з ціною. Учасники проводять власну оцінку та надають Параметри своїх пропозицій (дійсне значення кожного критерію) разом із фінансовою частиною своєї пропозиції.

Більш детальну інформацію шукайте на сторінці Нецінові показники.

Feature (критерій) - структура даних, частина Tender. Закупівля Tender може мати багато критеріїв Feature, пов’язаних з нею. Критерій може бути пов’язаний з учасником, лотом чи окремим товаром/послугою, що закуповується. Критерії ідентифікуються за допомогою кодів, що є унікальними в межах тендера.

[
   {
     "code":"ee3e24bc17234a41bd3e3a04cc28e9c6",
     "featureOf":"tenderer",
     "title":"Термін оплати",
     "description":"Умови відстрочки платежу після поставки товару",
     "enum":[
       {
         "value":0.15,
         "title":"180 днів та більше"
       },
       {
         "value":0.1,
         "title":"90-179 днів",
       },
       {
         "value":0.05,
         "title":"30-89 днів"
       },
       {
         "value":0,
         "title":"Менше 30 днів"
       }
     ]
   },
   {
     "code":"48cfd91612c04125ab406374d7cc8d93",
     "featureOf":"item",
     "relatedItem":"edd0032574bf4402877ad5f362df225a",
     "title":"Сорт",
     "description":"Сорт продукції",
     "enum":[
       {
         "value":0.05,
         "title":"Вищий"
       },
       {
         "value":0.01,
         "title":"Перший",
       },
       {
         "value":0,
         "title":"Другий"
       }
     ]
   }
]

Параметри, що надаються учасниками, повинні відповідати набору необхідних критеріїв. Параметри поєднуються з критеріями за допомогою їхніх кодів.

[
     {
       "code":"ee3e24bc17234a41bd3e3a04cc28e9c6",
       "value":0.1
     },
     {
       "code":"48cfd91612c04125ab406374d7cc8d93",
       "value":0.05
     }
]

Оголошення закупівлі з неціновими критеріями

Features (критерії) можуть бути встановлені для Tender майже тим самим способом, що і Items - за допомогою POST запиту.

POST /tenders HTTP/1.1

{"data": {
 ...
 "features": [...],
 ...
}
HTTP/1.1 201 Created
Location: /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1

Зміна критеріїв

Якщо є необхідність змінити критерій, можна надіслати PATCH запит, що замінить Tender.features новим набором:

PATCH /tenders HTTP/1.1

{"data": {
 "features": [...]
}
HTTP/1.1 200 OK

Видалення критеріїв

Якщо не потрібно жодних критеріїв, їх можна видалити таким запитом:

PATCH /tenders HTTP/1.1

{"data": {
 "features": []
}
HTTP/1.1 200 OK

Подання пропозицій до закупівлі з неціновими критеріями

Те саме стосується і цінових пропозицій Bid - Параметри пропозиції можуть бути створені POST запитом, а потім модифіковані PATCH запитами (більше в Операції для учасників закупівлі).

POST /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1/bids HTTP/1.1

{"data": {
 ...
 "parameters": [...],
 ...
}
HTTP/1.1 201 Created
Location: /tenders/64e93250be76435397e8c992ed4214d1/bid/4879d3f8ee2443169b5fbbc9f89fa607

Кваліфікація у закупівлі з неціновими критеріями

Під час аукціону учасник може подавати свою цінову пропозицію і бачити приведену ціну своєї пропозиції проти приведених цін пропозицій інших учасників. Рангування в аукціоні відбувається за приведеними цінами, в яких береться до уваги і цінова пропозиція, і інші нецінові критерії (Bid.parameters).