Complaint

Схема

id:

uid, генерується автоматично

author:

Organization, обов’язково

Організація, яка подає скаргу (contactPoint - людина, identification - організація, яку ця людина представляє).

title:

рядок, обов’язковий

Заголовок скарги.

description:

Опис запитання.

date:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата подання.

dateSubmitted:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата, коли вимога була подана.

dateAnswered:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата, коли замовник відповів на вимогу.

dateEscalated:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата ескалації (перетворення вимоги на скаргу).

dateDecision:

рядок, Date, генерується автоматично

День прийняття рішення по вимозі.

dateCanceled:

рядок, Date, генерується автоматично

Дата відхилення.

status:

рядок

Можливі значення:

 • draft - чорновик, початковий етап

 • claim - вимога

 • answered - дано відповідь

 • pending - не вирішено, ще обробляється

 • invalid - недійсно

 • declined - відхилено

 • resolved - вирішено

 • cancelled - відхилено

type:

рядок

Можливі значення типу:

 • claim - вимога

 • complaint - скарга

resolution:

рядок

Рішення замовника.

resolutionType:

рядок

Можливі значення типу вирішення:

 • invalid - недійсно

 • declined - відхилено

 • resolved - вирішено

satisfied:

булеве значення

Вимога задовільнена?

decision:

рядок

Рішення органу оскарження.

cancellationReason:
 

рядок

Причини відхилення.

documents:

Список об’єктів Document

relatedLot:

рядок

Ідентифікатор пов’язаного Lot-а.

tendererAction:

рядок

Дія учасника.

tendererActionDate:
 

рядок, Date, генерується автоматично

Дата дії учасника.