Item

Схема

id:

рядок, генерується автоматично

description:

рядок, багатомовний, обов’язковий

OpenContracting Description: Опис товарів та послуг, які повинні бути надані.

classification:

Classification

OpenContracting Description: Початкова класифікація елемента. Дивіться у itemClassificationScheme, щоб визначити бажані списки класифікації, включно з CPV та GSIN.

Класифікація classification.scheme обов’язково повинна бути CPV або ДК021. classification.id повинно бути дійсним CPV або ДК021 кодом.

additionalClassifications:
 

Список об’єктів Classification

OpenContracting Description: Масив додаткових класифікацій для елемента. Дивіться у список кодів itemClassificationScheme, щоб використати поширені варіанти в OCDS. Також можна використовувати для представлення кодів з внутрішньої схеми класифікації.

Обов’язково мати хоча б один елемент з ДКПП у стрічці scheme.

unit:

Unit

OpenContracting Description: Опис одиниці виміру товару, наприклад, години, кілограми. Складається з назви одиниці та значення однієї одиниці.

quantity:

ціле число

OpenContracting Description: Кількість необхідних одиниць.

deliveryDate:

Period

Період, протягом якого елемент повинен бути доставлений.

deliveryAddress:
 

Address

Адреса місця, куди елемент повинен бути доставлений.

deliveryLocation:
 

словник

Географічні координати місця доставки. Складається з таких компонентів:

latitude:

рядок, обов’язковий

longitude:

рядок, обов’язковий

elevation:

рядок, не обов’язково, переважно не використовується

deliveryLocation зазвичай має вищий пріоритет ніж deliveryAddress, якщо вони обидва вказані.

relatedLot:

рядок

ID пов’язаного Lot.

Classification

Схема

scheme:

рядок

OpenContracting Description: Класифікація повинна бути взята з існуючої схеми або списку кодів. Це поле використовується, щоб вказати схему/список кодів, з яких буде братись класифікація. Для класифікацій лінійних елементів це значення повинно представляти відому Схему Класифікації Елементів, де це можливо.

id:

рядок

OpenContracting Description: Код класифікації взятий з вибраної схеми.

description:

рядок

OpenContracting Description: Текстовий опис або назва коду.

uri:

uri

OpenContracting Description: URI для ідентифікації коду. Якщо індивідуальні URI не доступні для елементів у схемі ідентифікації це значення треба залишити пустим.

Unit

Схема

code:

рядок, обов’язковий

Код одиниці в UN/CEFACT Recommendation 20.

name:

рядок

OpenContracting Description: Назва одиниці